Bestuur
 

In het bestuur van IJsclub Donia hebben momenteel de volgende personen zitting:
 

Alex de Vries Voorzitter
Vacant Secretaris
Gabriëlla Sijszeling-Nauta Penningmeester
Douwe Sikkes Algemeen lid
Douwe Simon Altena Algemeen lid
Rudolf van der Werf Algemeen lid
   

 

bestuur 01-2017_1.jpg

Postadres
IJsclub Donia | Kerkstraat 17 | 8521 JV  Sint Nicolaasga

Locatie ijsbaan
Noed 2a | Sint Nicolaasga

Email: info@ijsclubdonia.nl
Facebook: www.facebook.nl/ijsclubdonia
IBAN-nummer: NL85 RABO 0334 7599 78
KvK-nummer: 40002850