Algemene ledenvergadering vanwege corona uitgesteld
 

De algemene ledenvergadering van IJsclub Donia gaat tot nader order niet door. In verband met corona heeft het bestuur besloten de algemene ledenvergadering uit te stellen totdat dit onder ‘normale’ omstandigheden plaats kan vinden. Er vinden echter wel de nodige bestuurswisselingen plaats, waarvan wij u graag op de hoogte willen stellen.
 

  • Peter Vennik, aftredend en niet herkiesbaar
  • Henny Helfrich (secretaris), aftredend en niet herkiesbaar
  • Tecla Jonkman, aftredend en niet herkiesbaar


Het bestuur kan Douwe Simon Altena voordragen als kandidaat bestuurslid. Hij zal de komende maanden alvast met het bestuur meedraaien. Wij hopen dat hij tijdens de ALV kan worden aangenomen als bestuurslid. 

 

Het wordt voor verenigingen steeds moeilijker om bestuursleden te vinden. Daarom willen wij bij deze een oproep doen aan de leden zich aan te melden als bestuurslid of als vrijwilliger van IJsclub Donia.

 

IIS ferbynt!

 

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande opmerkingen of vragen hebben, dan kunt contact opnemen met Alex de Vries (06 - 4838 5737) of via info@ijsclubdonia.nl.

Terug