Nieuwe voorzitter IJsclub Donia
 

Tijdens de ledenvergadering op 8 november jl. heeft Rinus Spijkerman de voorzittershamer overgedragen aan Alex de Vries. Rinus legt na 7 jaar voorzitterschap zijn bestuursfunctie neer, maar is zoals hij zelf aangeeft "altijd beschikbaar om bij vorst een handje te helpen". Het vinden van een nieuwe voorzitter leek even niet te lukken, maar Alex ruilt zijn functie als "algemeen lid" in voor de voorzittersfunctie. Zijn plaats in het bestuur zal worden ingevuld door Rudolf van der Werf. Het bestuur is erg content met deze invulling en kan dan ook op volle kracht de winter in!

Een woord van dank vanuit het bestuur gaat nog uit naar Rinus voor alle werkzaamheden welke hij voor IJsclub Donia de afgelopen jaren heeft verricht met name in dit jubileumjaar. Tevens wenst het bestuur Alex en Rudolf veel succes toe in hun nieuwe functie.


Voorzittershamer_wordt_overgedragen.jpg

Terug